...

Integritetspolicy

Introduktion

Denna integritetspolicy beskriver hur Clear Eyes (”vi”, ”oss” eller ”vårt”) samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats, tjänster och produkter. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi respekterar din integritet och är engagerade i att skydda den.

 

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter när du:

  1. Registrerar dig för vårt nyhetsbrev b. Gör en beställning på vår webbplats c. Kontaktar oss via e-post eller telefon d. Deltar i en undersökning eller tävling

De personuppgifter vi samlar in kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer, leverans- och faktureringsadress, betalningsinformation och annan information som är relevant för att tillhandahålla våra tjänster.

 

Användning av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att:

  1. Förse dig med våra produkter och tjänster b. Hantera din beställning och fakturering c. Kommunicera med dig om ditt konto, beställningar och kundtjänstärenden d. Skicka marknadsföringsmaterial och uppdateringar om våra produkter och tjänster, om du har gett ditt samtycke till det e. Förbättra och anpassa din upplevelse på vår webbplats f. Analysera användningen av vår webbplats och våra tjänster för att förbättra dem g. Uppfylla våra juridiska skyldigheter och skydda våra rättigheter.

 

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i följande fall:

  1. När det är nödvändigt för att utföra våra tjänster, såsom att dela din adress med leveransföretag b. När vi har ditt samtycke att göra det, till exempel om du har valt att ta emot marknadsföring från våra samarbetspartners c. När vi är skyldiga att göra det enligt lag, exempelvis om vi får en domstolsorder eller för att följa rapporteringsskyldigheter

 

Lagring och säkerhet

Vi lagrar dina personuppgifter på säkra servrar och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem mot obehörig åtkomst, ändring eller radering. Vi behåller dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller så länge som det krävs enligt lag.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering eller radering av dina personuppgifter som vi har lagrat. Du kan också invända mot vår behandling av dina personuppgifter eller begära begränsning av behandlingen. Dessutom har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Om du vill utöva dina rättigheter eller om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på den e-postadress eller det telefonnummer som anges på vår webbplats. Om du inte är nöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att klaga hos Datainspektionen eller motsvarande tillsynsmyndighet i ditt land.

 

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra din användarupplevelse och samla in statistik om hur vår webbplats används. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller mobila enhet när du besöker en webbplats. Du kan välja att blockera eller radera cookies i din webbläsare, men det kan påverka funktionen och användarupplevelsen på vår webbplats.

 

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst genom att publicera den uppdaterade versionen på vår webbplats. Du bör regelbundet kontrollera denna policy för att hålla dig informerad om hur vi hanterar dina personuppgifter. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att meddela dig via e-post eller genom ett meddelande på vår webbplats innan ändringarna träder i kraft.

 

Kontakt

Om du har frågor, kommentarer eller förfrågningar angående denna integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss på den e-postadress

 

Denna integritetspolicy gäller från och med 2023-04-10.