...

Allmänna villkor

Allmänt

 

1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du” eller ”Kunden”) gör en beställning av produkter från Clear Eyes (”Clear Eyes”, ”vi” eller ”oss”) via Clear-eyes.se (”Sajten”).

 

1.2 Clear Eyes är en certifierad e-handel och följer europeiska regler och föreskrifter för distanshandel.

 

1.3 För att kunna beställa på Clear-eyes.se måste du ha fyllt 18 år. Vi accepterar inte kreditköp till personer under 18 år enligt svensk lag. Clear Eyes förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om du har uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

 

1.4 Clear Eyes reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning, teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående lagersaldo. Om felaktigt pris har angetts för en vara som du har beställt kommer vi att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen.

 

1.5 Sajten och allt innehåll på denna ägs av Clear Eyes. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Det innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Clear Eyes.

 

Avtal och beställning

2.1 För att kunna göra ett köp via Clear-eyes.se måste du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt vår Integritetspolicy.

 

2.2 Ett avtal om köp ingås först när Clear Eyes bekräftat din beställning och du mottagit en orderbekräftelse via e-post. Vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Clear Eyes. Om beställningen återkallas kommer Clear Eyes att återbetala alla eventuella betalningar som du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

 

Priser, avgifter och betalning

3.1 Samtliga priser på Sajten anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte fraktavgifter, vilka anges separat.

 

3.2 Du kan välja mellan flera olika betalningsalternativ som anges på Sajten. Clear Eyes förbehåller sig rätten att neka vissa betalningsalternativ i enskilda fall eller att ändra betalningsalternativ om det alternativ du valt av någon anledning inte fungerar vid tidpunkten för betalning. Eventuella betalningsavgifter som kan tillkomma framgår av det betalningsalternativ du valt.

 

3.3 Clear Eyes har rätt att justera priserna på Sajten vid behov, exempelvis på grund av ändrade leverantörspriser eller valutaförändringar. Prisändringar påverkar dock inte redan bekräftade beställningar.

 

Leverans och frakt

4.1 Clear Eyes erbjuder olika leveransalternativ, inklusive ett spårningsbart och ett icke spårningsbart alternativ. Leveranstiden kan variera beroende på vilket alternativ du väljer. Information om leveranstid och leveranssätt anges på Sajten och vid beställning. Vi förstår att det är viktigt för dig att få din beställning så snabbt och säkert som möjligt, och vi arbetar hårt för att uppfylla dina förväntningar.

 

4.2 Fraktavgifter tillkommer på samtliga beställningar och varierar beroende på vilket leveranssätt och land du väljer för leverans. Fraktavgifterna anges på Sajten och i kassan innan du genomför ditt köp.

 

4.3 Om en vara är tillfälligt slut eller om leveranstiden avviker från vad som anges på Sajten, kommer vi att meddela dig så snart som möjligt. Vi förstår att detta kan vara frustrerande, och vi vill försäkra dig om att vi gör vårt bästa för att lösa situationen. Du har då rätt att avboka din beställning utan extra kostnad eller att vänta på att varan finns i lager igen. Om en vara inte kan levereras inom den angivna tiden har du rätt att häva köpet.

 

4.4 Vi ansvarar för varor under transporten till dig. Du ansvarar för varan när den har levererats till dig och du har mottagit den. Vi vill dock betona att vid val av icke spårningsbar frakt, kan vi tyvärr inte hållas ansvariga för försenade eller försvunna paket och därför är det svårt för oss att erbjuda ersättning eller återbetalning i sådana fall. Vi rekommenderar att du överväger spårningsbar frakt om du vill ha större trygghet och säkerhet när det gäller din beställning.

 

4.5 Om du har frågor om leverans och frakt, eller om du är osäker på vilket fraktalternativ som passar dig bäst, vänligen kontakta vår kundtjänst. Vi är här för att hjälpa dig och vi bryr oss verkligen om din upplevelse. Vi kan ge råd baserat på dina specifika behov och omständigheter, och vi strävar efter att göra ditt köp så smidigt och problemfritt som möjligt.

 

Ångerrätt och returer

5.1 Som konsument har du rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit varan, enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller inte för företag. För att utöva din ångerrätt måste du meddela oss om detta genom att följa instruktionerna för retur och ångerrätt som anges på Sajten.

 

5.2 Vid utnyttjande av ångerrätten ska varan returneras i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att undersöka varan, men om varan hanteras utöver vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper och funktion kan Clear Eyes kräva ersättning för värdeminskning.

 

5.3 Du står för returfrakten vid åberopande av ångerrätten, om inte annat avtalats. Clear Eyes förbehåller sig rätten att neka returer som skickas med postförskott.

 

Reklamation och garantier

6.1 Om du mottagit en felaktig eller skadad vara ska du reklamera den så snart som möjligt och senast inom 3 år från att du mottog varan, enligt Konsumentköplagen. Vi rekommenderar att du reklamerar inom en rimlig tid från det att felet upptäckts. Vid en godkänd reklamation åtar vi oss att i första hand avhjälpa felet, och i andra hand leverera en ersättningsvara. Om varken avhjälpande eller ersättningsvara är möjligt, kommer vi att återbetala köpeskillingen.

 

6.2 Kontakta vår kundtjänst om du vill reklamera en vara. Följ de instruktioner du får från kundtjänst, inklusive hur varan ska returneras. Clear Eyes står för returfraktkostnaden vid godkända reklamationer.

 

6.3 Clear Eyes ansvarar inte för normalt slitage, felaktig användning eller skador som uppkommit på grund av att du inte följt angivna skötselråd eller anvisningar.

 

6.4 Eventuella garantier som gäller för vissa varor anges separat. Garantier gäller utöver de rättigheter du har enligt Konsumentköplagen och påverkar inte dina rättigheter som konsument.

 

Ansvar

7.1 Clear Eyes ansvarar inte för indirekta skador eller följdskador som uppkommer i samband med köp eller användning av våra produkter. Vårt ansvar är begränsat till vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning.

 

Force majeure

8.1 Clear Eyes är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra vissa förpliktelser enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

 

8.2 Befriande omständighet innefattar bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olycka av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. Force majeure innefattar även myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, exempelvis restriktioner i varningstexter, försäljningsförbud etc. samt onormal nedgång i marknaden.

 

Tvist och tillämplig lag

9.1 I händelse av en tvist följer Clear Eyes de beslut som ARN (Allmänna Reklamationsnämnden) eller motsvarande nämnd i annat land fattar, samt de principer och riktlinjer som gäller för e-handel enligt Europeiska kommissionens Online Dispute Resolution (ODR).

 

9.2 Tvister rörande tolkning eller tillämpning av dessa Villkor ska i första hand lösas genom förhandling och samråd mellan parterna. Om en tvist inte kan lösas genom förhandling, ska tvisten prövas av svensk domstol enligt svensk lag, om inte annat följer av tvingande lagregler i kundens hemland.

 

Ändringar av villkoren

10.1 Clear Eyes förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor när som helst. Ändringar av Villkoren kommer att publiceras på Sajten. De ändrade villkoren anses godkända i samband med beställningar eller besök på Sajten efter att ändringarna har publicerats.

 

Kontaktuppgifter

11.1 Om du har några frågor angående dessa Villkor, din beställning, ångerrätt, reklamation eller liknande, är du välkommen att kontakta Clear Eyes kundtjänst:

 

Clear Eyes AB

E-post: info@clear-eyes.se

 

Detta dokument är uppdaterat senast den 2023-04-10.