1. ALLMÄNT

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via clear-eyes.se av clear eyes produkter och därtill hörande sidor, (”Sajten”).

1.2
Vi är en certifierad e-handel och följer Europeiska regler och föreskrifter för distanshandel (av Clear Eyes redness relief 6ml).

1.3
För att kunna beställa på Clear-eyes.se måste Du ha fyllt 18 år. VI accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Vi förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.4
Vi reserverar sig för slutförsäljning av Clear Eyes samt eventuella bild- och skrivfel på https://clear-eyes.se , exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Om felaktigt pris har angetts för en clear eyes vara som Du har beställt så kommer vi naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen av dina clear eyes ögondroppar. 

1.5
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av oss. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande.

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1
För att kunna göra ett köp via clear-eyes . se måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt vår Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när vi bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från NLY per e-post. vi uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med vår kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av oss. Om beställningen återkallas så kommer vi att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.